SKUPINA PV

Sporočila za medije

10.11.2020

Vodna proga je strateškega pomena za prihodnje odkopavanje Premogovnika Velenje

V severnem krilu jame Premogovnika Velenje smo sredi letošnjega septembra izvedli preboj vodne proge do odvodnjevalnih objektov, ki se nahajajo na globini več kot 400 metrov po zemeljskim površjem (na koti -64). Izdelava proge, ki je dolga kar 1034 metrov, je potekala v izjemno zahtevnih pogojih, zaradi česar je bilo treba progo ponekod tudi ročno pretesariti. Vodna proga je zdaj končana in bo velikega strateškega pomena za prihodnje delovanje Premogovnika Velenje, saj bomo lahko tudi zaradi nje še naprej varno pridobivali premog na območju severnega krila Jame Preloge.

Velenjska premoška kadunja je v hidrogeološkem smislu močno vodonosna, zaradi česar je potrebno za varno pridobivanje premoga nad talninskimi in pod krovninskimi vodonosniki zniževati hidrostatični tlak. Zniževanje hidrostatičnega tlaka dosežemo z odvodnjavanjem vodonosnikov, eden izmed teh vodonosnikov je triadna podlaga.

Na območju jame Preloge smo že proti koncu leta 2001 začeli s črpanjem na koti -64. To je potekalo zelo intenzivno, kar je pripeljalo do velikega padca ravni vode v triadni podlagi, s čimer smo zagotovili pogoje za varno odkopavanje lignita v severnem krilu Jame Preloge. Z intenzivnim črpanjem smo nadaljevali do leta 2005, ko se je pričela raven vode na piezometrih, vezanih na omenjeni vodonosnik, počasi dvigovati. Razlog za dviganje ravni vode je v poslabšanju učinkovitosti odvodnjavanja na koti -64. Zaradi deformacij vodne proge ni bilo več mogoče neposredno dostopati do odvodnjevalnih objektov na koti -64 in izvesti potrebne sanacije le-teh.

Ker je odvodnjavanje triadne podlage velikega pomena za varnost v severnem krilu Jame Preloge ter tudi za učinkovitost pridobivanja premoga, je bilo potrebno pristopiti k izdelavi nove vodne proge. Izdelati je bilo potrebno 1034 metrov proge. Do preboja v jamsko progo, kjer se nahajajo odvodnjevalni objekti na koti -64, je prišlo 10. septembra 2020 v popoldanski izmeni.

Kljub temu da so se moštva pri izdelavi nove vodne proge soočala s številnimi težavami, jim to ni zlomilo duha in strlo morale. Uspešno so zaključili progo, ki je velikega strateškega pomena in zaradi katere bomo lahko še naprej varno pridobivali premog na območju severnega krila Jame Preloge.

 
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas