SKUPINA PV

Sporočila za medije

13.01.2021

Novi predsednik Nadzornega sveta Premogovnika Velenje je mag. Marko Štrigl

Z 12. 1. 2021 je član poslovodstva Holdinga Slovenske elektrarne mag. Marko Štrigl postal predsednik Nadzornega sveta Premogovnika Velenje.

V skladu z delitvijo področij znotraj poslovodstva HSE je iz nadzornega sveta odstopil Uroš Podobnik, ki prevzema druge naloge korporativnega upravljanja. Člana nadzornega sveta PV sta še mag. Marko Bahor in predstavnik zaposlenih Danilo Rednjak.

Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas