SKUPINA PV

Sporočila za medije

14.01.2021

ODLIČNO SODELOVANJE FAKULTETE ZA STROJNIŠTVO IN PREMOGOVNIKA VELENJE

V slovenski znanstveni reviji Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering so objavili znanstveni članek z naslovom »Single-step heat treatment for the restoration of the mechanical properties of cold-strained mining support steel 31Mn4«, avtorjev doc. dr. Gorazda Lojena, mag. Janeza Mayerja, prof. dr. Tonice Bončine in prof. dr. Franca Zupaniča. Članek, v katerem so predstavili rezultate raziskovalnega dela za gospodarstvo, je bil objavljen kot vodilni članek z grafično predstavitvijo na naslovnici revije Strojniški vestnik.

Objavljeni rezultati so dosežek temeljnih in aplikativnih raziskav o obnašanju jekla pri utrjevanju in kasnejšem rekristalizacijskem žarjenju, kjer so opredelili parametre, s katerimi lahko s toplotno obdelavo v enem koraku povrnemo jeklenim lokom začetne lastnosti ter s tem omogočimo njihovo ponovno trajnostno in varno uporabo v jami.

Članek vsebuje del rezultatov, ki so nastali v okviru večletnega sodelovanja med zaposlenimi v Laboratoriju za materiale pod vodstvom prof. dr. Franca Zupaniča, v Laboratoriju za zahtevne inženirske simulacije in eksperimentiranje Fakultete za strojništvo ter v Premogovniku Velenje. Glavni cilj raziskav je bilo ugotoviti, kako bi zmanjšali stroške za nove jeklene podpore, ki se med uporabo zaradi premika zemljin poškodujejo in se morajo zamenjati z novimi, ter predstavljajo največji strošek v premogovniku.


Vir: https://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/novice.aspx?p=3306

Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas