SKUPINA PV

Sporočila za medije

05.10.2009

15. redna seja skupščine Premogovnik Velenje d.d.

Na podlagi 38. člena statuta družbe  PREMOGOVNIK VELENJE, d.d., uprava družbe sklicuje 15. redno sejo skupščine PREMOGOVNIK VELENJE, d.d. Velenje, Partizanska cesta 78, ki bo v torek, 3. novembra 2009 ob 13. uri v sejni sobi na sedežu družbe v Velenju.

Vabilo in dnevni red skupščine (219 KB)
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas