SKUPINA PV

Sporočila za medije

06.01.2010

Spremembe deležev v lastniški strukturi Premogovnik Velenje

Skladno s 145. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov objavljamo informacijo, da je družba MI-SOB, d. o. o., Štihova ulica 1, Ljubljana, dne 29. 12. 2009 prodala 193.237 delnic izdajatelja Premogovnik Velenje z oznako RLVG, kar predstavlja 7,09 % deleža glasovalnih pravic, in da je istega dne Radenska, d. d., Radenci od omenjene družbe pridobila 193.237 delnic z oznako RLVG.

Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas