SKUPINA PV

Sporočila za medije

21.01.2010

IZ ZGODOVINE PREMOGOVNIKA VELENJE - 26 LET PREVAŽALNEGA JAŠKA NOVE PRELOG

22. januarja 1984 je bila v Premogovniku Velenje dokončana gradnja desetega zaporednega jaška, ki je dobil uradno oznako Prevažalni jašek Nove Preloge.

Gradnja prevažalnega jaška Nove Preloge se je začela 11. januarja 1980, končana pa je bila 22. januarja 1984, torej po 48. mesecih. Predvidena globina jaška je bila 426 metrov. V času gradnje je bilo globljenje jaška zaradi eksplozije metana prekinjeno za 11 mesecev. To pomeni, da je njegova gradnja dejansko trajala skupno 3 leta oz. povprečno 12 m jaška mesečno. Izdelali so 3.079 metrov prekopnih poti in medsebojnih zvez, od tega 475 metrov v lignitu, ostalih 2604 metrov pa v talninskih materialih. S tem so Nove Preloge povezali z obstoječo jamo Pesje.

Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas