SKUPINA PV

Sporočila za medije

08.10.2008

Prenova in obogatitev muzejske zbirke slovenskih premogovnikov

V Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju smo izvedli projekt »Prenova in obogatitev zbirke slovenskih premogovnikov«, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Od odprtja muzeja leta 1999 do danes so se muzejske scene (diorame) obnavljale z manjšimi restavratorsko-konservatorskimi deli, medtem ko se vsebinsko vanje ni posegalo. S to prenovo smo nekatere scene dopolnili z novo pridobljenimi avtentičnimi muzejskimi predmeti ter nekatere časovnemu obdobju neustrezne predmete zamenjali z ustreznejšimi. Največja pridobitev je na zunanjem razstavnem platoju, na katerega smo poleg večjih rudarskih strojev postavili diesel lokomotivo nemškega proizvajalca Shoema – CHRISTOPH SCHOTTLER G.m.b.H.  Maschinenfabrik, ki je od leta 1971 do današnjih dni prevažala material in opremo na površini Premogovnika Velenje.

Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas