SKUPINA PV

Sporočila za medije

09.10.2008

Šola poslovnih znanj Premogovnika Velenje

Izobraževalni center Skupine Premogovnik Velenje v sodelovanju  s Centrom za poslovno izpopolnjevanje in svetovanje (CISEF) Ekonomske fakultete v Ljubljani organizira izobraževanje oz. t. i. Šolo poslovnih znanj za skupino mlajših perspektivnih sodelavcev Premogovnika Velenje, HTZ, RGP, PV Invest in Gost z najmanj VII. stopnjo izobrazbe, ki bo potekala v času med 7. oktobrom 2008 in 9. majem 2009.

Ta skupina predstavlja pomemben kadrovski temelj za prihodnost Skupine Premogovnik Velenje, zato smo jim omogočili pridobitev sodobnih osnovnih ekonomsko-poslovnih znanj. Cilji Šole poslovnih znanj so osvojiti sodobna poslovno ekonomska znanja, dobiti inovativne, kreativne ideje na izzive podjetja, ocenitev razvojnega potenciala mladih kadrov Skupine Premogovnika Velenje ter realizacija srednjeročnega razvojnega načrta premogovnika, v katerem so opredeljene naloge, ki so neposredno vezane na proizvodnjo premoga, ter projekti in programi, ki jih izvajajo v povezanih družbah.

V Skupini Premogovnik Velenje imamo zaposlenih 35 mlajših sodelavcev s VII. stopnjo izobrazbe, ki imajo manj kot 10 let delovne dobe. Ti sodelavci že  prevzemajo in bodo še prevzemali ključne delovne naloge v skupini Premogovnik Velenje. Za doseganje dobrih poslovnih rezultatov v prihodnosti potrebujejo ti sodelavci ekonomska in poslovna znanja, s katerimi bodo pripomogli k razvoju podjetja. Šola poslovnih znanj, v katero so vključeni mladi kadri, je investicija Skupine Premogovnik Velenje za postavitev dobrih temeljnih znanj za prihodnost. Med izvajanjem šole bomo izvedli celovito ocenitev razvojnega potenciala udeležencev šole.

Ob vključitvi v Šolo poslovnih znanj bo vsak udeleženec dobil priložnost, da pripravi idejni predlog rešitve enega izmed aktualnih izzivov Skupine Premogovnik Velenje, ki ga je sam opazil pri svojem delu ali širše v skupini. Uprava Premogovnika Velenje bo vse predloge ocenila z vidika pomembnosti za skupino in iz nabora izbrala predloge, ki jih bodo udeleženci Šole poslovnih znanj v času izobraževanja v timih preučevali in reševali.

Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas