SKUPINA PV

Sporočila za medije

20.10.2008

Mednarodna konferenca Energija 2008

V hotelu Habakuk v Mariboru bo 21. in 22. oktobra 2008 potekal letošnji najpomembnejši strokovni dogodek s področja trga električne energije v jugovzhodni Evropi, že 4. mednarodna konferenca o elektrodistribuciji in trgu električne energije Energija 2008.

Letošnja konferenca, na kateri bodo govorili o energetski prihodnosti, bo vsebinsko še bolj osredotočena na najpomembnejše in najaktualnejše dileme, trende ter izzive na tem področju. Prav poseben poudarek bodo namenili vsebinskim razpravam in okroglim mizam.

V sredo, 22. oktobra 2008, ki bo potekala pod naslovom »Soodvisnost politik spodbujanja obnovljivih virov energije, liberalizacije, konkurence in cen električne energije za odjemalce« bo na konferenci z referatom »Akcijski načrt uporabe OVE v proizvodnji električne energije do leta 2020 v Sloveniji« kot predsednik Energetske zbornice Slovenije sodeloval tudi direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved.

Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas