SKUPINA PV

Sporočila za medije

20.10.2008

33. rojstni dan internega radia Premogovnika Velenje in 55 let glasila Rudar

Danes mineva že 33 let, kar so delavci velenjskega premogovnika – nekdaj Rudnika lignita Velenje – slišali prvo oddajo iz domačega studia. Tedaj je namreč na območju starih Prelog začela delovati razglasna postaja.

In kako naš interni radio deluje sedaj?

Letos smo predvajali že 190 oddaj z vsebino o aktualnih dogodkih v podjetju in izven njega, a povezanih z našim delom. Prek radia redno poročamo o proizvodnji in poslovanju Premogovnika Velenje in njegovih družb, o varstvu pri delu, varovanju okolja, izobraževanju zaposlenih, kulturnem utripu v podjetju, posredujemo nasvete za varno in zdravo delo ter življenje, obveščamo tudi o športnih, kulturnih in družabnih dogodkih, spremljamo tudi dogodke v Velenju, naši dolini in sploh vse, kar je povezano s Skupino Premogovnik Velenje, z besedo in glasbo pa poskrbimo tudi za razvedrilo, sprostitev.

Tudi v prihodnje bo tako. Vsekakor vse zaposlene v Skupini Premogovnik Velenje vsak delovni dan vabimo v našo družbo – bodisi pri zvočnikih na področju NOP ali prek portala na vaših računalnikih – in vam želimo prijetno, varno in uspešno delo.

V letošnjem letu pa obeležujemo tudi 55-letnico prve izdaje internega glasila Rudar. Ko so pri sindikatu Rudnika lignita Velenje leta 1953 izdali prvo številko Velenjskega rudarja, se seveda v podjetju še ni govorilo o internem komuniciranju, danes pa je Rudar eno od pomembnih orodij internega komuniciranja v Skupini Premogovnik Velenje.

Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas