SKUPINA PV

Sporočila za medije

21.09.2011

Razpis za kadrovsko štipendijo

Premogovnik Velenje, d. d.  za šolsko leto 2011 / 2012  razpisuje kadrovsko štipendijo za poklic diplomirani inženir računalništva in informacijskih tehnologij (un). Kandidati za razpisano štipendijo naj pošljejo ali prinesejo prijavo najkasneje do 30. septembra 2011 na naslov:

PREMOGOVNIK VELENJE, d. d.
Izobraževalni center Skupine PV
Partizanska cesta 78
3320 VELENJE

K prijavi je potrebno priložiti:
• prošnjo za štipendijo,
• potrdilo o vpisu v izobraževalni program,
• fotokopijo zadnjega šolskega spričevala oziroma potrdilo o opravljenih izpitih,
• kratek življenjepis z opisom zunajšolskih dejavnosti.

Kandidate bomo o izboru obvestili do 15. oktobra 2011.

Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas