SKUPINA PV

Sporočila za medije

05.06.2012

Premogovnik Velenje podpisnik Deklaracije trajnostnega razvoja Savinjske regije

Premogovnik Velenje je na pobudo Razvojne agencije Savinjske regije pristopil k podpisu Deklaracije trajnostnega razvoja Savinjske regije. Slavnostni podpis in prva regijska predstavitev razvojnih dosežkov sta potekala 1. junija 2012 v Narodnem domu v Celju.

Podpisniki Deklaracije smo se zavezali, da bomo družbeno odgovorno skrbeli za splošno blaginjo v regiji, za pozitivne družbene spremembe in za ozaveščanje ljudi. Premogovnik Velenje že ves čas svojega delovanja v okolju deluje kot družbeno odgovorno podjetje in v skladu z načeli trajnostnega razvoja, kar je tudi zapisal v svojo strategijo. Ob ekonomski uspešnosti spoštujemo vse okoljske normative ter zagotavljamo kakovostno bivalno okolje. Upoštevamo in delujemo v skladu s štirimi standardi: za  sistem vodenja kakovosti, sistem ravnanja z okoljem ter sistem varnosti in zdravja pri delu po zahtevah standardov ISO 9001, ISO 14001 ter OHSAS 18001. Z namenom še učinkovitejšega upravljanja z energijo smo pridobili tudi mednarodni certifikat za standard ISO 50001.

Razvojna agencija bo skupaj s projektnimi partnerji skrbela za spremljanje rezultatov napredka, vrednotenje aktivnosti v projektu »Savinjska regija – Ekoregija« ter vnašanje standardov za doseganje trajnostnega razvoja regije.

 

Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas