SKUPINA PV

Sporočila za medije

29.07.2011

Sklic 18. seje skupščine Premogovnik Velenje, d. d.

Na podlagi 38. člena statuta družbe Premogovnik Velenje, d. d., uprava družbe sklicuje 18. sejo skupščine Premogovnik Velenje, d. d. , Velenje, Partizanska cesta 78, ki bo v sredo, 31. avgusta 2011, ob 12. uri, v sejni sobi na sedežu družbe v Vele...
15.07.2011

Polletna proizvodnja premoga v Premogovniku Velenje

V letu 2010 smo v Premogovniku Velenje realizirali vse zastavljene cilje in izpolnili zastavljeni poslovni načrt, zato ga lahko označimo kot eno najuspešnejših. Tudi proizvodni rezultati to dokazujejo, saj smo v preteklem letu presegli praktično v...
13.07.2011

51. Skok čez kožo na VTV

V petek, 1. julija, je Premogovnik Velenje v počastitev dneva rudarjev organiziral tradicionalni, že 51. Skok čez kožo, ki je zagotovo tudi največji praznik v Šaleški dolini. Več kot 6.000 obiskovalcev se je zbralo na Mestnem stadionu v Velenju, k...
11.07.2011

Poslovanje Premogovnika Velenje uspešno

V letu 2010 smo v Premogovniku Velenje realizirali vse zastavljene cilje in izpolnili zastavljeni poslovni načrt, zato ga označujemo kot eno najuspešnejših. Zavedamo se, da je leto 2011 v vseh pogledih izredno zahtevno, vendar lahko kljub temu prv...
06.07.2011

Družbeniki podpisali pogodbe za ustanovitev Razvojnega centra energija

Gospodarska razvitost je zelo povezana z vlaganji v raziskave, inovacije in razvoj, pri čemer sodeluje tudi Premogovnik Velenje in njegova hčerinska podjetja. Tokrat Premogovnik Velenje sodeluje pri razvojno-raziskovalnem projektu Razvojni center ...
05.07.2011

Jašek NOP II

Premogovnik Velenje postopoma zmanjšuje obseg jamskih prostorov. V 90. letih, ko je Premogovnik proizvajal več kot 5 milijonov ton premoga letno, je bilo odprtih več kot 90 kilometrov jamskih prog, z zaključevanjem odkopavanja v jami Škale pa se j...
01.07.2011

Podpis družbene pogodbe za ustanovitev Razvojnega centra energija

V sredo, 6. julija 2011, bo ob 8.30 uri v prostorih SAŠA inkubatorja potekal podpis družbene pogodbe za izvajanje in financiranje razvojno-raziskovalnega projekta Razvojni center energija. Podpisniki sporazuma so poleg Premogovnika Velenje še njeg...
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas