SKUPINA PV

Sporočila za medije

31.08.2011

18. Skupščina Premogovnika Velenje

18. Skupščine Premogovnika Velenje, ki je potekala v sredo, 31. avgusta 2011, se je udeležilo 81,6 odstotkov delničarjev z glasovalno pravico. Delničarji so se na Skupščini najprej seznanili z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolid...
29.08.2011

ESTO v HTZ Velenje uspešno izvaja gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Hčerinsko podjetje Premogovnika Velenje HTZ Velenje uspešno kljubuje gospodarski situaciji in pridobiva nove posle. Zdrava finančna sredina in tehnična ustreznost sta ključni konkurenčni prednosti, ki v HTZ Velenje prinašata novo znanje in izkušnj...
26.08.2011

Rudarji Premogovnika Velenje odslej v novih kopalnicah

V času kolektivnih dopustov smo v Premogovniku Velenje obstoječo kopalnico za tuširanje s sanitarijami na NOP-u po skoraj 25 letih intenzivne uporabe popolnoma obnovili. Obnova je bila izvedena v neverjetnih 14 dneh.
26.08.2011

V ponedeljek izredna seja Sveta Mestne občine Velenje

V ponedeljek, 29. avgusta 2011, bo ob 19. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) 2. izredna seja Sveta Mestne občine Velenje. Svetnice in svetniki se bodo seznanili z Vizijo dolgoročnega razvoja družbe Premogovnik Velenje...
22.08.2011

V Gaberkah 5. srečanje preseljenih

Že petič zapovrstjo so Gaberke letos gostile srečanje preseljenih z območja rudarjenja Premogovnika Velenje, ki so jo prireditelji namenili srečanju nekdanjih prebivalcev Šaleške doline, ki so se morali zaradi posledic rudarjenja preseliti drugam,...
22.08.2011

Skupna reševalna vaja rudarskih in gorskih reševalcev iz izvoznega jaška NOP II

V času, ko se zaključujejo pripravljalna dela na jašku NOP II Premogovnika Velenje in se pripravljamo na globljenje jaška po klasični rudarski metodi, je v sredo, 17. avgusta, na območju izgradnje novega jaška potekala skupna reševalna vaja Jamske...
12.08.2011

Športna plastenka AquaVallis

V podjetju HTZ Velenje smo skupaj s poslovnimi partnerji tako doma kot iz tujine razvili Športno plastenko AquaVallis, ki s pomočjo vgrajenega mikrobiološkega filtra iz vode odstrani viruse, bakterije (tudi nevarno bakterijo E-Coli), težke kovine,...
12.08.2011

Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Premogovnik Velenje, d. d.

Uprava družbe Premogovnik Velenje d.d. v skladu z 298. členom Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 na podlagi zahteve delničarja Holding Slovenske elektrarne d.o.o., ki je imetnik 2.119.598 delnic, kar predstavlja 77,7282 % osnovnega kapitala dru...
10.08.2011

Dr. Milan Medved še 4 leta na čelu Premogovnika Velenje

Na 14. redni seji Nadzornega sveta Premogovnika Velenje, ki je potekala 9. avgusta 2011, so nadzorniki zaključili razpisni postopek za mesto direktorja Premogovnika Velenje. Rok za prijavo je potekel v ponedeljek, 8. 8. 2011. Na razpis za direktor...
03.08.2011

Premogovnik Velenje uspešen pri črpanju evropskih sredstev iz RFCS sklada

V Premogovniku Velenje smo se v zadnjih nekaj letih intenzivno lotili priprav projektov za prijave na slovenske in EU razpise, med drugim tudi na razpis Raziskovalnega sklada za premog in jeklo (RFCS). Pri tem sodelujemo s številnimi tujimi partne...
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas