SKUPINA PV

Druge objave

IZPLAČILO POSLOVNE USPEŠNOSTI ZA LETO 2019

V skladu s Priporočili in pričakovanju Slovenskega državnega holdinga objavljamo informacijo o izplačilu poslovne uspešnosti za leto 2019.

Pravna osnova za izplačilo poslovne uspešnosti v družbi Premogovnik Velenje, d. o. o. in družbah skupine HSE je Kolektivna pogodba dejavnosti ter podjetniške kolektivne pogodbe oz. interni akti v družbah, kjer ni sklenjenih podjetniških kolektivnih pogodb. V družbi Premogovnik Velenje, d. o. o. je bila izplačana poslovna uspešnost za leto 2019 v višini 130 EUR bruto po zaposlenem oz. v sorazmernem delu glede na trajanje zaposlitve v letu 2019. Skupni znesek je znašal 157.430,08 EUR.

VELJAVNOST KOLEKTIVNIH POGODB DEJAVNOSTI DRUŽB SKUPINE PREMOGOVNIK VELENJE

Premogovnik Velenje, d. o. o.
HTZ, I. P., d. o. o.
Sipoteh, d. o. o.
PLP, d. o. o.
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas