SKUPINA PV

Projekt SOEN (SOsežig za ENergijo)

SOEN (SOsežig za ENergijo): NOVI PROJEKT SKUPINE HSE

Termoelektrarna Šoštanj, družba skupine HSE, ki proizvede približno tretjino vse električne energije v Sloveniji, se pripravlja na projekt sosežiga nenevarnih odpadkov. Poimenovali so ga SO-EN: Sosežig za Energijo. Projekt SOEN pomeni korak naprej k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, kar je skladno s strategijo EU v smeri k brezogljični družbi, hkrati pa tudi strateška usmeritev HSE, ki predvideva postopno opuščanje rabe fosilnih goriv. 

Sosežig odpadkov bo potekal na osnovi trdnih predelanih goriv, znanih po kratici SRF (Solid Recovered Fuel). SRF je trdno alternativno gorivo, pripravljeno iz nenevarnih odpadkov, koriščeno za pridobivanje energije v tovarnah za sežig ali sosežig. Trdna alternativa goriva iz odpadkov so predhodno sortirane in predelane odpadne snovi, ki so v skladu z Uredbo o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovi uporabi še vedno deklarirane kot odpadek. Glavni namen sosežiga odpadkov je proizvodnja energije.

Sosežig SRF v TEŠ bo od 1 do največ 6 odstotkov masnega toka premoga. SRF (granulacije enake ali manjše kot 30 mm in Hu 14 do 17 MJ/kg) se lahko sosežiga v blokih 5 in 6 TEŠ. Vse emisije bodo znotraj dovoljenih vrednosti saj bo izvedena presoja vplivov na okolje. Izračun pokaže možnost sosežiga do 160.000 ton SRF letno in je enako 215.000 tonami fosilnega goriva (emisija CO2 je nižja za 156.000 ton). SRF bodo prevzemali izključno od predelovalcev, ki bodo zagotavljali predpisano kakovost goriva. Slovenija strateško še nima rešenega vprašanja termične obdelave predelanih odpadkov, lokacija TEŠ pa je najprimernejša za energetsko izrabo alternativnega goriva SRF. TEŠ mora postaviti prevzemni center, dnevno skladišče in sisteme doziranja.

V okviru projekta se v  TEŠ predvidevajo štiri nove zaposlitve, v Premogovniku Velenje zaradi projekta delovna mesta niso ogrožena.

Gorivo SRF se proizvaja iz izključno nenevarnega odpadnega materiala, ki bi se odložen razkrajal več let, in v skladu z mednarodnimi standardi. Z njegovo uporabo tako zasledujemo tudi načelo samozadostnosti na poti v krožno gospodarstvo brez odloženih odpadkov.
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas