SKUPINA PV

Izobraževalni center Skupine Premogovnik Velenje

Vsebinska zasnova

Za dolgoročni uspeh Skupine Premogovnik Velenje, konkurenčnost in družbeno odgovorno delovanje v lokalni skupnosti potrebujemo strokovne, inovativne, podjetne in kompetentne kadre, ki jih bomo razvijali s pomočjo najsodobnejših metod.

Storitve Izobraževalnega centra Skupine Premogovnik Velenje

V IC SPV se izvajajo naloge s področja razvoja kadrov, izobraževanja, izvajanja različnih praks in praktičnega usposabljanja z delom ter pridobivanja sredstev na različnih razpisih. Center sistematično izvaja pripravo štipendistov po zaključenem šolanju in novo zaposlenih visoko strokovnih kadrov za delo v Skupini Premogovnik Velenje, uvaja  enotne standarde za razvoj mladih sodelavcev s VI. In VII. stopnjo izobrazbe.

1. Izobraževanje

• Na osnovi ugotovljenih potreb: poudarek na obvladovanju tehnologije za pridobivanje premoga, varnosti, na obvladovanju drugih delovnih procesov,  delu s stroji in z napravami, zakonodaji, odnosu do dela, medsebojnih odnosih, organizacijski kulturi, ekologiji, inovativnosti…
• Vodenje za različne nivoje vodenja
• Usposabljanje mentorjev in inštruktorjev
• Preverjanje znanja
• Strokovni izpiti
• Jamski reševalci
• Ekologija
• Kakovost
• Projektno delo
• Računalništvo in IT
• Tuji jeziki
• Protieksplozijska zaščita
• URE in OVE
• Letni pogovori
• Reševanje konfliktov
• Dobri medsebojni odnosi
• Nematerialno nagrajevanje
• Delo s težavnimi strankami
• Zdrav življenjski slog
• Novosti v zakonodaji
• Organizacija tematskih konferenc

2. Psihološko svetovanje

• Ocenjevanje potencialov za skupino mlajših sodelavcev s VI. In VII. stopnjo izobrazbe (psihodiagnostika, 360 °)
• Karierni načrti – izobraževanje, job rotation
• Coaching

3. Projekti

• Letni pogovori
• Raziskave zadovoljstva
• Organizacijska klima
• 360° ocenjevanje
• Šola poslovnih znanj
• Upravljanje talentov
• Pridobivanje sredstev na javnih razpisih
• Sistemi motiviranja
• Promocija zdravja (obvladovanje nezgod, bolniške odsotnosti, obvladovanje stresa, ozaveščanje o posledicah različnih odvisnosti)
• Uvajanje timskega dela
• Obvladovanje absentizma
• Razvoj koncepta družbene odgovornosti

4. Izvajaje praktičnega pouka in praktičnega usposabljanja

Izvajaje praktičnega pouka in praktičnega usposabljanja z delom za področja rudarstva, geotehnologije, strojništva in elektrotehnike - za IV. in  V. stopnjo izobrazbe.

Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas