SKUPINA PV

Tehnične službe - o premogu

Na tehničnem področju je Premogovnik Velenje že vse od konca 2. svetovne vojne posvečal veliko pozornost modernizaciji in uvajanju najnovejših tehnologij pri pridobivanju premoga, ki bi olajšale fizični napor in rudarjem zagotavljale kar največjo varnost pri delu. Pomemben mejnik na tem področju je bil dosežen leta 1987, ko smo dokončno s klasičnih odkopov prešli na mehanizirane odkope. K temu je bistveno pripomoglo lastno znanje in sistematično iskanje najprimernejše in varne metode za odkopavanje debelih slojev premoga. Širokočelno odkopno metodo smo pričeli uvajati leta 1952. Danes je v strokovni literaturi poznana kot Velenjska odkopna metoda in je ime Premogovnika Velenje ponesla v svet, ki upravičeno slovi kot eden najmodernejših podzemnih premogovnikov na svetu.

Tehnične službe Premogovnika Velenje na temeljih tradicije ter izkušenj in znanja generacij nadaljujejo svoje poslanstvo, načrtovanje in nadaljnji razvoj odkopavanja v smislu stalnega povečevanja ekonomske učinkovitosti proizvodnje, povečevanja varnosti in humanosti dela ter zmanjševanja vplivov na okolje.

Smo samostojna organizacijska enota in se delimo na dve podenoti: Projektiva in Hidrogeologija.

V Tehničnih službah je zaposlenih več kot 50 strokovnjakov, med njimi je več kot dve tretjini inženirjev rudarske, strojne, elektrotehnične in geološke stroke. Aktivnosti so organizirane projektno in so razdeljene v tri sklope: tretjino delovnih obveznosti zajemajo naloge, vezane na redni proces pridobivanja premoga, tretjino nalog opravijo kot vodje ali člani razvojnih in projektnih skupin, tretjino nalog pa opravijo za naročnike na zunanjem trgu.


Shema organiziranosti Tehnične službe Premogovnika Velenje

 

Za redni proces pridobivanja premoga izdelujemo vse potrebne projektne osnove in projektno dokumentacijo ter izvajamo projektantsko spremljavo za pripravo in pridobivanje okoli 4 milijone ton lignita letno.

V raziskovalnih in razvojnih programskih nalogah Premogovnika Velenje smo aktivni kot člani oz. vodje skupin. Posamezniki so člani dveh ali celo treh skupin.
Poleg opravljanja nalog, ki jih zahteva vsakodnevno pridobivanje premoga, je zelo pomembno, da smo usmerjeni v nadaljnji razvoj in da smo sposobni svoje bogato znanje in izkušnje ponuditi tudi na trgu. Prednost Tehničnih služb je v tem, da lahko ponudimo celotno storitev projektiranja, inženiringa in izvedbe objektov.

Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas