SKUPINA PV

Reference

• Izdelave projektne dokumentacije za odkopavanje premoga v Šaleški dolini za potrebe nemotene proizvodnje električne energije v Termoelektrarni Šoštanj.
• Na javnem razpisu pridobljena »Izdelava glavnega rudarskega projekta za odpiranje, pripravo in eksploatacijo premoga v nahajališču Marijevo z jamsko tehnologijo«, Makedonija.
• Izdelana študija »Študija za eksploatacijo lignita za potrebe TE Bitola I, II, III iz ležišča Brod-Gneotino«, Makedonija, leto izdelave 2004.
• Izdelava elaboratov o klasifikaciji in kategorizaciji izračunanih zalog in virov za kamnolome (Čemše, Velika Pirešica, Paka, Log …).
• Predinvesticijska študija obratovanja mehaniziranega odkopa v rudniku STRMOSTEN – REMBAS, Srbija.
• Študija Možnosti obratovanja mehaniziranega odkopa v rudniku SOKO – SOKO BANJA, Srbija.
• Projekt uvajanja mehaniziranega odkopa HEMSCHEIDT v jami JELOVAC – REMBAS, Srbija.
• Projekt uvajanja mehaniziranega odkopa DOWTY v jami RASPOTOČJE, BiH.
• Študija Mehanizirano odkopavanje v rudniku OMAZIČI – TUZLA, BiH.
• Študija možnosti odkopavanja premoga po Velenjski odkopni metodi v rudniku TUNCBILEK, Turčija.
• Zapiranje strojnice v rudniku Zagorje, 2002.
• Podhod Čulk Krško, 2003.
• Raziskovalni rov Šentvid, 2004.
• Vadbišče za golf, 2004.
• Gradnja strojničnega jaška – Črpalna hiroelektrarna AVČE, 2005.
• Rekonstrukcija in izdelava podzemnih objektov v Fiesi, 2005.
• Izkop dvocevnega dvopasovnega predora Cenkova ter preskrba z električno energijo, komprimiranim zrakom in tehnološko vodo.
• Izkop horizontalnega tlačnega rova Avče, 2007.
• Izkop predora VODOLE ter preskrba z električno energijo, komprimiranim zrakom in tehnološko vodo, 2007.
• Izkop vertikalnega tlačnega jaška ČHE Avče, 2007.
• Izkop vodostana ČHE Avče, 2007.
• Trafopostaja Stara elektrarna Velenje, 2009.
• Rekonstrukcija NN dovodov za FIRŠT in APOVIZIJA, 2009.
• Študija generalnih tehničnih rešitev prenove odvoza premoga iz jam PV, 2009.
• Gradnja predora za zbiralnik A4 pod Šmartinsko cesto v Ljubljani, 2009.
• Kontrolni proračun Rudnika Breza i Kakanj, 2010.
• Izkop dvopasovnega predora Sten, 2010.latorski postaji VP Šoštanj

   
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas