SKUPINA PV

Projektiva

 • Izdelava tehnične dokumentacije za pripravo del in pridobivanje okoli 4 milijone
ton lignita letno.
• Izdelava rudarskih projektov za podzemna in površinska dela.
• Izdelava revizij in recenzij projektov.
• Projektantski nadzor.
Izdelava tehnične dokumentacije za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin ter sanacijo in rekultivacijo rudarskih del in objektov.

RUDARSKI PROJEKTI:
• rudarski projekt za pridobitev dovoljenja za raziskovanje,
• rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje,
• rudarski projekt za izvedbo in
• rudarski projekt izvedene sanacije.

PLANIRANJE:
• letni delovni načrti,
• dolgoročno planiranje.

IDEJNE TEHNIČNE REŠITVE:
• koncepti,
• idejne rešitve.

IZDELAVA REVIZIJ IN RECENZIJ

PROJEKTOV

PROJEKTANTSKI NADZOR


Konceptualne rešitve izdelave podzemnih objektov: izvozni jašek NOP II.

Konfiguracija pripravskega delovišča
  
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas