SKUPINA PV

Raziskovalni in razvojni projekti

Uspešnost raziskav in razvoja podjetja se neposredno odraža v njegovi konkurenčnosti. Premogovnik Velenje ima strategijo raziskav in razvoja izdelano v sklopu Razvojnega področja. V Tehničnih službah smo razvojno komponento postavili med svoje glavne cilje.

Naše aktivnosti so tesno povezane z naslednjimi projekti:
• razvoj novih tehnologij in opreme za jamsko vrtanje,
• optimalno izkoriščanje geotermalnega vira za potencialne gospodarske dejavnosti,
• emisije plinov in vonjav,
• borba s premogovim prahom,
• prikaz možnosti optimizacije procesov za povečanje učinkovitosti in varnosti v premogovnikih z uporabo najnovejših informacijskih in komunikacijskih tehnologij,
• jašek NOP II,
• razvoj izdelave etažnih jamskih prog v jamah Premogovnika Velenje.

  
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas