SKUPINA PV

Izobraževanje zaposlenih

 


Premogovnik Velenje  danes prav gotovo ne bi bil eden najmodernejših in produktivnih premogovnikov v Evropi, če v njem ne bi vrsto let sistematično vlagali v ljudi in njihovo znanje.

Uvrščamo se  v družbo slovenskih učečih se podjetij, ki strateško delajo na področju izobraževanja.

Z izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih podpiramo strateške cilje družbe: racionalizacijo procesa pridobivanja premoga, varno delo, skrb za okolje in razvoj novih dejavnosti ter številne projekte.

Izobraževanja skrbno načrtujemo. Potrebe ugotavljamo na osnovi pogovorov z vodji, katalogov izobraževanj, aktualnih projektov, potreb v proizvodnem procesu in trenutne situacije . Poleg strokovnih znanj, zaposlenim načrtno nudimo znanja s področij varnosti in zdravja pri delu, odgovornega odnosa do okolja, vodenja, komuniciranja, motiviranja, ekonomije, informatike, tujih jezikov, ipd…

Skrbimo za promocijo poklicev, aktualnih za naše podjetje. Za vse nove sodelavce, v pretežni meri štipendiste, imamo izdelan sistem uvajanja in pripravništva ter obvezne prakse. Za razvoj visoko izobraženih  mlajših sodelavcev izvajamo Šolo poslovnih znanj. Sodelavcem sofinanciramo tudi študij ob delu v skladu s strateškimi potrebami podjetja.

Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas