SKUPINA PV

Družbena odgovornost

V Premogovniku Velenje se trudimo dajati zgled mlajšim rodovom. Sodelovanje gradimo na medsebojnem spoštovanju, razumevanju, strpnosti in dogovarjanju. Znamo prisluhniti tistim, ki potrebujejo pomoč. V okolju delujemo kot družbeno odgovorno podjetje, kar potrjujejo številne nagrade in priznanja: v okviru projekta Horus smo prejeli priznanje za družbeno odgovorno podjetje, prejeli smo nagrado Zlata nit za najboljšega zaposlovalca, smo energetsko učinkovito podjetje in najbolj prodorno energetsko podjetje v Sloveniji. Te nagrade so obveza za naprej, da se bomo tudi v bodoče trudili tvorno in kakovostno sodelovati, tako znotraj podjetja – z zaposlenimi – kot tudi navzven z okoljem.

V Premogovniku Velenje družbeno odgovornost pojmujemo kot resno zavezo za ekonomsko uspešnost, kakovost življenja in dela zaposlenih, sodelovanje z lokalno skupnostjo in skrb za širše družbeno okolje. Ravnanje na vseh področjih družbene odgovornosti smo zapisali tudi v strateških ciljih družbe. Zaposlenim zagotavljamo primerne pogoje za delo, zaščitno opremo, skrbimo za razvoj tehnologije, s preventivnimi zdravniškimi pregledi in preventivnimi oddihi omogočamo varovanje zdravja zaposlenih. Preko Športnega društva in publikacij promoviramo zdrav življenjski slog.

Ves čas svojega delovanja namenjamo veliko pozornost urejanju okolja, saj se zavedamo svoje odgovornosti do zaposlenih ter lokalne skupnosti. Šaleško dolino, v kateri delujemo, smo tekom let močno preoblikovali, zato ji želimo nekdanjo podobo vsaj delno povrniti z novimi vsebinami, ki so za prebivalce zanimive in privlačne. Veliko povojnega razvoja Velenja temelji prav na premogu: razvoj mesta, infrastruktura, šolstvo, kultura, šport.

Šaleška dolina danes obiskovalcem ne kaže podobe rudarske pokrajine, ampak v veliki meri postaja turistično in rekreativno privlačna in zanimiva lokacija. Sproti namreč saniramo degradirane površine, ki smo jih preoblikovali zaradi pridobivanja premoga, uredili smo skoraj 20 kilometrov sprehajalno-kolesarskih poti okrog Šaleških jezer, postavili 100 novih klopi, uredili trim stezo, pozimi tudi progo za tek na smučeh, pomagali smo pri postavitvi novega otroškega igrišča v Šoštanju, ureditvi športnih igrišč in še bi lahko naštevali. Težko bi v Šaleški dolini našli dejavnost, v kateri Premogovnik vsaj posredno ne bi sodeloval ali bil vključen vanjo.

Smo pomemben delodajalec. Štipendiramo, da bi zaposlovali. Izvajamo praktično usposabljanje za svoje štipendiste in za druge šolajoče. Študentom iz Šaleške doline podeljujemo štipendije pod geslom »Energija znanju – znanje energiji«. Z odprtjem Centra za varstvo odraslih Zimzelen v Topolšici smo v času gospodarske krize odprli 70 novih delovnih mest.

Naše hčerinsko podjetje je sodelovalo pri projektu prenove hotela na Golteh, kjer smo s sodobnim smučarskim središčem in wellnessom ponovno zagotovili nova delovna mesta v SAŠA regiji.

Veliko pozornost namenjamo urejanju okolja tako na površini znotraj tovarniških dvorišč kot v jami, ki obsega 50 km podzemnih prostorov – ti morajo biti redno vzdrževani in z varnostnega vidika tudi nadzorovani. V ta namen 400 m pod zemljo ločeno zbiramo odpadke.

Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas