SKUPINA PV

Razvojno področje

Raziskovalno-razvojno delo pri procesu pridobivanja premoga je tudi v naslednjem obdobju nujno nadaljevati, saj strateških ciljev podjetja ni možno realizirati brez nenehnega razvoja.

Raziskave in razvoj pa so nujni tudi iz naslednjih razlogov:

  • zaključevanje odkopavanja južnega krila jame Preloge in pričetek odkopavanja CD stebra,
  • večina odkopnih polj pod omejenimi odkopnimi višinami,
  • z odkopavanjem prihajamo v čedalje večje globine, zato bodo naravni pogoji za izdelavo objektov in odkopavanje čedalje bolj zahtevni,
  • koncentracija proizvodnje na majhnem prostoru pomeni večje medsebojne vplive,
  • odkopavanje G področja in zahodnega dela jame Pesje samo podkopno pomeni bistveno več potrebnih izdelanih objektov na enako količino proizvodnje,
  • v cilju humanizacije dela in varnosti pri delu je potrebno najtežja fizična in nevarna dela v največji možni meri mehanizirati in zagotavljati izvajanje del na čim bolj varen način,
  • povečati je potrebno produktivnost pri izdelavi jamskih objektov, saj je v proces izdelave objektov vključenih več kot 60 % zaposlenih v Premogovniku Velenje,
  • ustrezno izdelane smerne proge morajo omogočiti tudi čim manj ovirano hitrejše napredovanje odkopov, saj je pri podkopnem pridobivanju hitrost odkopov bistvenega pomena.

Razvojno–raziskovalno delo teče na področju raziskovalnih nalog z zunanjimi inštitucijami, raziskovalna vrtanja izvajamo na površini z drugimi izvajalci, v jami pa vršimo vrtalna dela v lastni režiji.

Razvoj posameznih področij procesa bomo tudi v naslednjem obdobju organizirali po sistemu projektnega vodenja glede na najbolj aktualno problematiko.

Vsebinsko bodo raziskave v glavnem opredeljene na podrobne raziskave geomehanskih lastnosti lignitnega sloja, vplive izpustov v okolje in na uvajanje novih postopkov pri posameznih procesih.

Raziskovalno vrtanje bo namenjeno strukturnim raziskavam sloja in prihribine, vzpostavljanju in kontroliranju varnega odkopavanja ter kontroli nivojev vode in pritiskov nad in v okolici sloja.

V smislu racionalizacije procesa pridobivanja premoga smo pripravili razvojne projekte za tista delovna področja, ki nam bodo na osnovi izkušenj iz naše in tujih praks ter možnih sprememb in dopolnitev posameznih procesov in aktivnosti prinesla največje učinke pri realizaciji zastavljenih ciljev.

Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas