SKUPINA PV

Vzdrževanje

Področje Vzdrževanje v Premogovniku Velenje skrbi za izvajanje dveh temeljnih procesov:

• montaža, demontaža in vzdrževanje rudarske opreme ter
• transport premoga, materiala, opreme in ljudi.

Montaža, demontaža in kvalitetno vzdrževanje rudarske opreme so osnovni pogoji za pridobivanje premoga, za nemoteno delo na odkopih in pripravah. Prav zaradi zahtevnih razmer, v katerih pridobivamo premog, ima Vzdrževanje zelo pomembno vlogo. Za celovit pregled  o posegih, stanju in stroških vzdrževanja  za vseh 45000 aktivnih naprav, ki jih sedaj uporabljamo za pridobivanje premoga, uporabljamo sodoben IS Maximo, ki ima zelo široke možnosti uporabe.

Največji obseg vzdrževanja predstavlja preventiva, kjer z rednimi pregledi strojev in rednim vzdrževanjem, zagotavljamo zahtevano obratovalno zanesljivost. Klasični nadzor in pregled nad stroški, zastoji in posegi na podlagi poročil je v IS Maximo posodobljen. Za učinkovit nadzor so uporabljeni grafični kazalniki KPI (ključni performančni indikatorji), s katerimi pravočasno zaznamo vsa odstopanja in spremembe.

Za pridobivanje premoga uporabljamo najsodobnejšo rudarsko opremo, v jami se vedno bolj uveljavlja avtomatizacija posameznih naprav ali sklopov naprav. Vse to zahteva pri Vzdrževanju usposobljene zaposlene in njihovo stalno strokovno usposabljanje. 

Premog iz globine 500 m transportiramo na površino z verižnimi transporterji in s transporterji s trakom. Vitalni del odvoza premoga predstavlja glavni izvoz Pesje, ki ga sestavlja šest transporterjev širine 1400 mm in je v celoti avtomatiziran.

Transport materiala in opreme v jami izvajamo po talnem tiru in viseči tračni progi. Vozne enote in oprema so označene, kar omogoča spremljanje materialnega toka v jamo in iz nje.

Transport ljudi v jamo izvajamo po jašku z izvoznim strojem, po jami z dizel lokomotivo po viseči tračni progi in s sedežnico s prosto visečimi sedeži.

Področje Vzdrževanje sestavljajo organizacijske enote:

  • Jamska strojna služba,
  • Jamska elektro služba in
  • Jamski transport.

Jamska strojna služba izvaja tudi vodenje in koordinacijo del  službe HTZ OUTN (Oskrba in urejanje transportnih naprav).

Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas