SKUPINA PV

Jamska strojna služba

Jamska strojna služba skrbi za:

• montažo, demontažo in vzdrževanje rudarske opreme na odkopih in pripravskih deloviščih,
• vzdrževanje in preglede strojne opreme v glavnih in pomožnih objektih v jami, kot so črpališča za jamsko vodo, injektirne postaje, visokotlačno   črpališče za hidravlično energijo, remize za vzdrževanje talnih AKU lokomotiv in lokomotiv za prevoz po viseči tračni progi (VDL Scharf),
• vzdrževanje transporterjev za transport premoga,
• montažo in pregled protipožarnega omrežja in opreme v jami,
• montažo, vzdrževanje in preglede vseh energetskih vodov, kot so razvod komprimiranega zraka, hidravlične energije (tlačni in povratni vod emulzije), visokotlačne tehnološke vode, cevovodi za črpanje jamske vode in razvod za transport emulgata s površine v jamo,
• upravljanje, vzdrževanje in preglede naprav za drobljenje premoga (DIK),
• vzdrževanje in preglede ventilatorskih postaj, kompresorskih postaj in naprav za ogrevanje vstopnega zraka,
• vzdrževanje in preglede jaškov,
• vzdrževanje in preglede strojnih naprav v Muzeju premogovništva Slovenije,
• transport premoga, materiala, opreme in ljudi.

Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas