SKUPINA PV

Preboj jaška NOP II


Izziv generacije, ki uspešno nadaljuje tradicijo več kot 142-letnega premogovništva v Šaleški dolini, se počasi nagiba v zaključno fazo.

Na podlagi domačega tehnološkega znanja montanistične stroke smo izdelali 393 metrov globok jašek NOP II.

Na dan svete Barbare, zavetnice rudarjev, 4. decembra smo zjutraj izvedli preboj

in tako povezali podzemni sistem jamskih prog Premogovnika Velenja z vertikalnim jaškom in površino.

Novi objekt bo namenjen prezračevanju jamskih prostorov

in je izrednega pomena tako za nadaljnjo proizvodnjo kot tudi za izboljšanje okoljskih standardov v dolini.

Vsa dela na jašku, ki jih izvaja hčerinska družba RGP, bodo predvidoma končana leta 2019.

Nadzor projekta izvaja družba PV Invest.

Zračilni jašek NOP II bo v uporabi do konca obratovanja Premogovnika Velenje.

Zagotavlja najbolj optimalne tehnične rešitve, s katerimi bo služil prezračevanju jame v sklopu reševanja problematike vpliva jaška Pesje na okolje

ter varnostnih parametrov v zvezi s prezračevanjem jame

– z začetkom njegovega delovanja bomo pristopili k postopnemu reševanju problematike vonjav na območju TRC Jezero in zračilnega jaška v mestu Šoštanj.

»Danes se v pestro zgodovino Premogovnika Velenje ponovno zapisuje nov, pomemben mejnik, ki ga soustvarjamo vsi skupaj.

To je izziv naše celotne generacije,« je zbrane nagovoril generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob.

»Izdelava vertikalnih podzemnih transportnih poti – jaškov – spada v rudarstvu med najzahtevnejša podzemna dela.

Gre za rudarski objekt, pri katerem se večina dejavnosti odvija pod zemljo,« je pojasnil direktor družbe RGP dr. Marjan Hudej.
  
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas