SKUPINA PV

Zadnja reševalna vaja v letu 2017


Člani Jamske reševalne čete Premogovnika Velenje so 9. decembra izvedli še zadnjo reševalno vajo v tem letu.

Predpostavka vaje, v katero je bilo vključenih 38 članov, je bil močan izriv plina na pripravskem delovišču št. 4, ki izdeluje dostavno progo bodočega odkopa CD 3/G.

Namen takšne vaje je utrjevanje in preverjanje strokovne usposobljenosti ter psihofizične pripravljenosti članov.

Za uradni začetek delovanja Jamske reševalne čete pa štejemo 20. julij 1907,

ko so imeli takratni reševalci ob navzočnosti inšpektorja prvo vajo reševanja v novih prostorih reševalne postaje.

»Vaja je v celoti in ponovno zelo dobro uspela,« je reševalce pohvalil mag. Bogdan Makovšek, vodja Jamske reševalne službe PV, ki je tudi vodil reševalno vajo.

»V Premogovniku Velenje se zavedamo, da kljub najsodobnejši tehnologiji in opremi, vrhunskemu strokovnemu znanju in izkušnjam naše delo še vedno poteka v zahtevnih razmerah in posebnih pogojih,« je reševalce nagovoril generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob.

Zadnja reševalna vaja v letu je tudi priložnost za zahvalo nekdanjim članom reševalne čete, za njihov trud, prispevek in nesebično pomoč v njej.

Nastopil je Rudarski oktet Velenje.
  
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas