SKUPINA PV

Poslovna šola


Udeleženci prireditve v atriju Velenjskega gradu

Dr. Milan Medved je poudaril pomen vlaganj v znanje

Mag. Aleksander Igličar se je zahvalil za odlično sodelovanje s Premogovnikom Velenje

Dr. Vlado Dimovski je poudaril, da je čas krize priložnost za učenje

Vodja Izobraževalnega centra Boris Potrč

Katja Rak, projekt Prenova kadrovsko-informacijskega sistema

Boris Sotler, projekt Uvajanje novih polimernih materialov in nove tehnologije izdelave izolacijske obloge jamskih prog

Anica Plantak, projekt Razširitev ponudbe v hotelu Oleander v Strunjanu

Jana Žolgar, projekt Zmanjšanje bolniškega staleža, nezgod pri delu in izven dela

Rolando Koren, projekt Izdelava preizkuševališča za testiranje različnih vrst motorjev, reduktorjev in ročic pridobivalnih strojev pod obremenitvijo

Damjan Seme, projekt Ogrevanje in hlajenje prostorov s centralno klimatsko napravo

Priznanja za skupino s projektom Razvoj lastne pokonstrukcije, razvoj lastne proizvodnje konstrukcije za program Sonelex

Udeleženci Šole poslovnih znanj z direktorjem in vodjo CISEF-a
   
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas