SKUPINA PV

Slovarček rudarskih izrazov

A

 • ahtati - paziti,
 • ašpl - vitel,
 • aufcug - obešalnik

 • baga - premogov prah,
 • bejš - pojdi
 • bremz - vpadnik

C 

 • cajg - orodje,
 • cajt - čas,
 • colnga - plača,
 • cicka - jamski voziček,
 • cote - oblačila,
 • cug - vlak

Č 

 • čik - žvečilni tobak

 • drot – žica,
 • dritl – tretjina, izmena

F 

 • fala - les za zalaganje,
 • faleršus - stebrni udar,
 • fedrati - transportirati, proizvajati,
 • ferlezcimer - prizivnica,
 • ferlezunga - prizivanje,
 • ferpruh - zrušek, ferzac - jalovina,
 • fruhšiht - jutranja izmena

 • glih - ravnokar,
 • gvant - obleka

H

 •  hajer - kopač,
 • hunt - jamski voziček

I

 •  iberžen - odvečen

K

 •  kamerat - tovariš,
 • kapija - vhod v podjetje,
 • ketna - veriga,
 • kibl - jamsko stranišče,
 • koln - premog,
 • kombajn - rezalni stroj,
 • komunala - ročni povzemalci na odkopu,
 • knap - rudar,
 • kroca - rudarska motika, k
 • ušer - stropnik pri ročni tesarbi

L 

 • ladnga - mašilo
 • lajtnga - vod
 • laufer - nekvalificirani rudar
 • lampa - svetilka

M 

 • marijahergeben - plačilni dan,
 • marijatrošt - dan pred plačo,
 • mašinca - vrtalni strojček,
 • merkati - paziti,
 • mitnemer - prečnik na transporterju

 • nahšiht - nočna izmena
 •  nucati - rabiti

O 

 • obles - delavec predhodne izmene
 • orng - v redu

P 

 • pejt - pojdi
 • penzija - pokojnina
 • pir - pivo
 • pofilati - z lopato očistiti, naložiti
 • polaman - zlomljen
 • pon kleše - novinci vedo kaj je to
 • ponucati - porabiti
 • porer - sveder
 • povratna - križišče na koncu odkopa
 • prehati - krušiti
 • puher – težko kladivo
 • pukl - hrbet
 • umpa - črpalka

 • raub - stropni premog na križišču,
 • rigl - okrogli les (4 m), ratati - uspeti

Š 

 • šaht - jašek
 • šala - kletka dvigala
 • šalterist - stikalist
 • šlemunga - zapolnjevanje z mivko
 • šiht - dnina, služba
 • šloser - ključavničar
 • šnops - žganje
 • pukati - pljuvati
 • štajger - nadzornik
 • štempl - stojka
 • štos - križišče na začetku odkopa
 • štrekna - proga, štromar - elektrikar
 • štuk - večji kos premoga
 • šnepati - razstreliti
 • šusman - strelec

U 

 • untercug - hrastova podvleka,
 • urt - delovišče

 • zajbrati - grebsti
 • zajla - jeklena vrv
 • zašorati - spraskati
 • ziher - sigurno
 • zmatran - utrujen, 
 • zolika - podkop, 
 • zomf - močvirnik

Ž 

 • žajfa - milo
 • žlahta – sorodstvo
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas