SKUPINA PV

Mejniki - Sprehod skozi zgodovino: 1875 - 2008

Leto  
1860  opisano in geološko kartografirano prikazano nahajališče v poročilu "Lignitno ležišče Šoštanjske kadunje na spodnjem Štajerskem in nje fosili"
11.4.1875 prevrtanje glavnega lignitnega sloja (Franc Mages)
1885 pričetek podzemnega pridobivanja premoga (Daniel pl. Lapp)
1888 izgradnja prvega jaška – Rudolf jaška in Starega jaška ter prve težave z metanom
1891 vgrajen prvi izvozni stroj na Starem jašku
1891 prva železniška povezava Velenja s Celjem
1892 prvi neuspešni štrajk rudarjev
1893 v eksploziji metana je umrlo 32 rudarjev
1907 ustanovljena jamska reševalna četa
1914 Lappovi nasledniki premogovnik prodajo avstrijskemu cesarju
1928 zgrajena Velenjska termoelektrarna
1946 ustanovljen Rudnik lignita Velenje kot podjetje za proizvodnjo lignita
1950 - 1961 z udarniškim delom zgrajeno Velenje
1955  začetek uvajanja jeklene podgradnje in hidravličnega podporja v jamo
25.11.1955 prvič odkopanega več kot milijon ton premoga (1.116.500 ton)
1956 zgrajena prva faza TE Šoštanj
1959 svečano odprtje novega mestnega središča Velenja
1961 prvič organizirana rudarska prireditev Skok čez kožo
1961 - 1965 predelava lignita v plin je bila v fazi realizacije ustavljena (EKK)
1970 v Termoelektrarni Velenje prenehajo pridobivati električno energijo
v 70. letih intenzivna mehanizacija odkopavanja in transporta premoga
1974 sklenjen samoupravni sporazum o združitvi RLV in TEŠ v DO Rudarsko
elektro-energetski kombinat Velenje
1978 REK Velenje preraste v SOZD, ki združuje dejavnosti, ki so se razvijale vzporedno
s premogovnikom: ESO, Sipak, Avtopark, Tiskarno, Družbeni standard, AOP, EFE, Mizarska dejavnost
1980 v jami je obratovalo 15 odkopov
1981 prvič v zgodovini premogovnika odkopanih preko 5 mio ton premoga (5 mio 1000 ton)
1984 največje število zaposlenih v Rudniku lignita Velenje – 5.458
1985 največji letni odkop premoga v zgodovini - 5.106.400 ton
1986 odprtje nadomestnih objektov v Novih Prelogah in drobilnice in klasirnice v Pesju
sredi 80. let v Velenju je bilo pridobljenega tretjino vsega premoga v Jugoslaviji
1987 začela se je načrtna ekološka sanacija poškodovanega okolja zaradi dejavnosti TEŠ in Premogovnika
1995 na bloku 4 TEŠ zgrajena čistilna naprava
1995 Rudnik Lignita Velenje nadene novo ime: Premogovnik Velenje
1997 na bloku 5 TEŠ zgrajena čistilna naprava
1998 pridobljen certifikat kakovosti ISO 9001
2000 pridobljen certifikat za ravnanje z okoljem ISO 14001
2001 ustanovljen Holding Slovenske elektrarne, v katerega je vključen tudi Premogovnik Velenje
2002 pridobljena koncesijska pravica za izkoriščanje premoga, iz pridobivalnega območja izločena jama Šoštanj
2002 Premogovnik Velenje postane delniška družba
2003 prodane zadnje tone premoga za široko potrošnjo, TEŠ postane edini kupec velenjskega premoga
2004 podpisana 10-letna pogodba o nakupu premoga med HSE, TEŠ in Premogovnikom
2005 v poslovnem sistemu Premogovnik Velenje deluje 11 povezanih družb
2006 sprejeta odločitev o izgradnji bloka 6 600 MW Termoelektrarne Šoštanj
2007 pridobljen najkvalitetnejši premog – vzorci dosegajo tudi do 12 MJ/kg
2008 prenos znanja strokovnjakov Premogovnika Velenje v tuzelski rudnik Mramor – zagon prvega mehaniziranega odkopa;
  rekordni dnevni napredek odkopa 8,5 metra/dan v G2/B v severnem delu jame Preloge
  delovanje najdaljšega odkopa v zgodovini – 210-metrskega odkopa v jami Preloge
  prvi videoprenos po optičnih kablih iz jame na površino
  ponovna prodaja 60 000 ton premoga izven Šaleške doline (TE Trbovlje)
2009 ob 50-letnici izgradnje mestnega središča je Premogovnik Velenje postavil najvišjo, 10,5-metrsko skulpturo v Šaleški dolini "Mobil - okrog premoga se vse vrti"
  ob 50-letnici mesta je Mesta občina Velenje Premogovniku Velenje podelila Gradnik Velenja, priznanje za prispevek pri graditvi in razvoju Velenja
  prešli na največ dva sočasna odkopa
2010 obeležitev 135-letnice Premogovnika Velenje
  50. Skok čez kožo
2011 zagon nove viseče dizelske lokomotive Scharf, dolžine 37 metrov, s katero smo povečali zmogljivost in zanesljivost transporta materiala in ljudi
  prvič na svetu smo podzemno pridobivanje premoga na svoji spletni strani predstavili na virtualni način
  prvič v zgodovini Premogovnika smo koncert godbenikov pripravili v rovih Muzeja premogovništva Slovenije v Velenju, 180 metrov pod zemljo
  stalna postavitev reševalne opreme, ki so jo v preteklosti in vse do danes uporabljali člani Jamske reševalne čete
  51. Skok čez kožo, s katerim smoobeležili tudi 50. obletnico skokov
  podpis pogodbe družbenikov za izvajanje in financiranje razvojno-raziskovalnega projekta Razvojni center energija
  Premogovnik Velenje, Skupina Fairwood, Cigler & partners in Chescor Capital so podpisali sporazum o ustanovitvi skupnega podjetja Fairwood PV, ki bo imelo sedež v Singapurju
1875-2011 v 136 letih je bilo odkopanih 226 milijonov 104 112 ton premoga (podatek na dan 31. 12. 2011).
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas