SKUPINA PV

Odbor za kulturo

V Premogovniku Velenje že vrsto let deluje Odbor za kulturo, njegovo dejavnost  financirata sindikat in vodstvo podjetja.

Glavne dejavnosti Odbora za kulturo so usmerjene v obveščanje zaposlenih o kulturnih dogodkih v podjetju, občini in izven nje, organiziranje razstav in kulturnih prireditev v podjetju, ogledov prireditev izven podjetja, ponujanje abonmajev, sodelovanje z drugimi kulturnimi organizacijami, promocijo podjetja skozi kulturne prireditve, prirejanje različnih tečajev in delavnic ter izobraževanje na kulturnem področju.

V okviru Odbora za kulturo delujeta likovna skupina in Harmonikarski orkester Barbara, v katerem rudarji z igranjem na frajtonarice gojijo tradicijo slovenskega ljudskega godčevstva.

V Muzeju premogovništva Slovenije in v upravni zgradbi Premogovnika Velenje je urejeno razstavišče Barbara, v katerem na leto postavimo okoli 10 razstav umetniških del priznanih slovenskih in tujih umetnikov, skušamo pa zagotoviti tudi čim večjo raznolikost zvrsti likovnega izražanja. Sestavni del razstav je lepo oblikovana zloženka, ki jo financira Premogovnik Velenje.

Odbor za kulturo organizira za zaposlene in njihove družinske člane razne tečaje (plesni, likovni, video, fotografski,...), občasno pa tudi oglede razstav in predstav izven domačega kraja. Prav tako organiziramo nakup gledaliških in glasbenih abonmajskih kart, za katere sindikat Premogovnika Velenje omogoča svojim člane ugodne popuste in plačilne pogoje.
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas