SKUPINA PV

Harmonikarski orkester Barbara

Člani harmonikarskega orkestra Premogovnika Velenje so prvič javno nastopili v decembru leta 1997, in sicer pred sodelavci iz Premogovnika Velenje na prednovoletni prireditvi v velenjski Beli dvorani. S skupnimi vajami so pričeli le kakšen mesec prej, vsi pa so imeli več ali manj izkušenj z igranjem na diatonično harmoniko v svoje veselje ali veselje poslušalcev v domačem krogu.

Po tem njihovem prvem nastopu je v internem glasilu Premogovnika Velenje Rudar izšel zapis: “23 harmonikarjev je presenetilo nas in sebe. Bučen aplavz, ki jih je spremljal na oder in z njega, je povedal vse. Bili so nam všeč, aplavz pa je veljal tudi njihovemu pogumu in spretnosti, da so se v zelo kratkem času dobrega meseca dni naučili pet skladb zaigrati skupaj. Čestitke jim izrekamo tudi v imenu nekaj naših sodelavcev, ki smo jih v anketi povprašali, kako so doživeli novoletno srečanje. Vsi so bili navdušeni, zadovoljni. Lepo je slišati govorice iz zanesljivih virov, da krstni nastop zbora harmonikarjev v Beli dvorani 24. decembra 1996 ni bil zadnji. Težko pričakujemo naslednjega!”

Danes združuje Harmonikarski orkester Premogovnika Velenje 18 članov, rudarjev, ki poleg trdega dela pod zemljo, gojijo tudi tradicijo slovenskega ljudskega godčevstva. Zaradi tako velike zasedbe in igranja zgolj na diatonično harmoniko, popularno frajtonerico, je takšen orkester edinstven v slovenskem prostoru.

Člani vadijo in nastopajo pod mentorskim vodstvom Mira Klinca. Od ustanovitve so imeli že kar nekaj nastopov. Leta 1999 so nastopili na srečanju amaterskih glasbenih skupin Celje '99, na prireditvi ob praznovanju dneva rudarjev, na reviji ansamblov Liboje '99, ob zaključku leta v Beli dvorani v Velenju... V letu 2000 so sodelovali na glasbeni reviji v Rečici.

S svojimi prvimi posnetki je bil Harmonikarski orkester Premogovnika Velenje predstavljen tudi v kontaktnih oddajah na radijskih postajah Velenje, Celje in Goldi. V tonskem studiu Mimik so decembra 1998 posneli dve skladbi, snemanje pa so nadaljevali še kasneje. Zaradi svoje predstavitve na internetu  so prejeli tudi veliko elektronske pošte s celega sveta. Največ jim pomenijo pohvale iz Kanade in Avstralije.

V letu 2001 je Harmonikarski orkester BARBARA - Premogovnika Velenja izvedel velik del planiranih aktivnosti, najodmevnejše pa so bile naslednje:

  • Snemanje dveh pesmi v tonskem studiu Mimik.
  • Nastopi na glasbenih revijah; Liboje, Celje, Rečica
  • Izid predstavitvene zloženke
  • Nastopi na prireditvah (otvoritve, praznik v Šaleku, Mednarodni obrtni sejem Celje, Sejem Celovec…)
  • Nadaljevanje glasbenega izobraževanja članov orkestra
  • Predstavitvene in kontaktne oddaje na Radijih Ljubljana, Celje, Velenje, Goldi, Radlje ob Dravi…
  • Predstavitvene in kontaktne oddaje TV Ljubljana, TV Celje…
  • Nastop na festivalu Vurbreg 2001

Izjemen uspeh je požel nastop v Berlinu, kjer je na povabilo znanega župnika Izidorja Pečovnika – Dorija,  Harmonikarski orkester izvedel koncert  v cerkvi St. Elizabeth. 

O HARMONIKARSKEM ORKESTRU BARBARA

Slovenska ljudska instrumentalna glasba je bila pred drugo svetovno vojno sorazmeroma skromna oziroma je bilo precej več ohranjenih pevskih skladb, ker so se pač prepevale in so se lažje prenašale iz roda v rod. Pevski dar je imel marsikdo, za godčevstvo pa je bilo potrebno poleg posluha tudi glasbilo, največkrat harmonika, pa še veliko vztrajnosti in odrekanja. Poleg tega smo dolgo časa živeli v drugačni državni skupnosti in tako prevzemali tudi avstrijske, češke in druge napeve.

Po drugi svetovni vojni se je s pojavom novodobnih glasbenih skupin sodobno godčevstvo zelo razširilo. V Sloveniji deluje oziroma je delovalo več kot 500 ansamblov, v tujini pa jih je po našem vzoru menda kar okoli 10.000. Avseniki so zaradi svojega izjemnega ustvarjalnega in poustvarjalnega potenciala odprli pot na oder prenekateremu vaškemu godcu.

S pojavom sodobnih medijev godec ni več igral od vasi do vasi - oziroma v ožji skupnosti -, temveč je lahko postal v trenutku poznan po celi Sloveniji in tudi izven nje. Zato je nastalo veliko glasbenih skupin, ki jih mediji velikokrat sprejemajo tudi hudo nekritično. Mnoge skupine ne igrajo več, tako kot godci nekdaj, samo iz veselja, temveč jim je velikokrat v ospredju predvsem zaslužek.

Na srečo se godčevstvo v nekdanjem plemenitem pogledu še vedno pojavlja pri nekaterih skupinah, ki se še danes zbirajo predvsem iz veselja do igranja in druženja, nastopajo brez pogodb in denarnih nadomestil in s tem tako rekoč opravljajo svoje prvinsko poslanstvo.

V primeru Harmonikarskega orkestra Premogovnika Velenje je pristop h glasbi še toliko bolj hvalevreden, saj vsi glasbeniki muzicirajo samo zato, da se ob glasbi sproščajo, da z njo zabavajo svoje najbližje ter da po trdem delu v premogovniku v glasbi najdejo žarek svetlobe, košček sonca.

Zato bi morali take skupine bolj podpreti tako ustanove kot tisti posamezniki, ki imajo na skrbi ohranjanje slovenske množične duhovne kulture, kamor spada tudi domača glasba.

mag. Ivan Sivec


Harmonikarski orkester Premogovnika Velenje Barbara me je pred dvema letoma povabil k sodelovanju kot mentorja. Vsi člani tega orkestra opravljajo v Premogovniku Velenje različna rudarska dela in jim druženje v orkestru pomeni sprostitev, hobi in najvažnejše, to je ljubezen do naše narodnozabavne in ljudske glasbe.

Kljub temu da smo omejeni s časom, z veseljem trdim, da je napredek na glasbenem področju očiten. To je razvidno tako iz posnetih skladb kot tudi iz številnih nastopov po vsej Sloveniji.

Orkestru želim še veliko glasbenih uspehov, medsebojnega razumevanja in pa da bi še naprej ohranjali prelepo slovensko glasbo ter tako kot doslej razveseljevali ljudi.

Miro Klinc

Informacije

Peter Postružin

E-mail: orkester.barbara@gmail.com

Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas