SKUPINA PV

Odkopni verižni transporter

Odkopni verižni transporterji so primarna strojna oprema za pridobivanje premoga tako v Premogovniku Velenje, kot tudi drugod. Omenjena naprava služi za transport premoga po odkopu. V jami Premogovnika Velenje uporabljamo različne dolžine odkopnih transporterjev katerih dolžina je odvisna od projektirane širine odkopa. Skupno odkopnim verižnim transporterjem je pogonski sklop; pogon transporterja se na Premogovniku Velenje vrši z dvema 1000 V frekvenčno reguliranima elektromotorjema tipa dksWa65 UM/3-6 moči P = 400 kW (v nadaljevanju VSD motor). Prenos moči z elektromotorjev na transporter se prenaša preko visoko zmogljivih lamelnih sklopk in planetnih reduktorjev L 700 BP z napenjalnikom na  prvem pogonu. Drugi pogon je montiran na povratnem delu omenjenega verižnega transporterja. VSD motorja se na odkop montirata zaradi omejevanja konične proizvodnje. Z omenjenima frekvenčnima motorjema se regulira hitrost odkopnega transporterja, saj omogočata spreminjanje število vrtljajev v območju od 80 do 1800 min-1.

Zaradi velikih količin nakopanega premoga prihaja do obrabe sestavnih delov odkopnega verižnega transporterja. Poleg verige in prečnikov, največje obrabe opažamo na transportnih žlebovih. Tako je za nemoteno pridobivanje premoga potrebno odkopne verižne transporterje po določenem času nadomestiti z novimi.
Zaradi obrabe sestavnih delov najkasneje v letu 2022 nujno potrebujemo nov odkopni verižni transporter dolžine vsaj 150 m, saj bomo le tako lahko še naprej zagotavljali operativno zanesljivost.

Že kar nekaj časa potekajo aktivnosti o izdelavi novega transporterja (PV – Sipoteh), v katerega bomo vključili vse dobre inovacijske predloge in prakse, ki so z leti nastale v glavah tako inženirjev kot tudi uporabnikov. Tako smo že leta 2019 preizkusili 4 žlebove lastne izdelave na odkopu E k.-110. Analizirali smo okvaro in prišli do spoznanja, da je potrebno žlebove skonstruirati drugače. Tako smo na več sestankih razvili nov koncept izdelave žlebov, ki po našem mnenju anulira napako iz preteklosti. V letu 2020 smo izdelali kar nekaj prototipov priključkov žlebov in izdelali načrte sestavnih delov transporterja. Ko bo projekt končan pričakujemo, da lahko z lastnim razvojem, znanjem in delom, ceno odkopnega verižnega transporterja znižamo za 20 % - 30 %.

Odkopni verižni transporter (2.94 MB)
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas