SKUPINA PV

Jamska elektro služba

Jamska elektro služba skrbi za elektro dela pri montaži, demontaži in vzdrževanju rudarske opreme v jami in na površini. Naloga Jamske elektro službe je, da zagotavlja zanesljivo napajanje z električno energijo in obratovanje glavnih ventilatorskih postaj ter drugih pomožnih objektov na površini in napajanje porabnikov v jami. V jami obstajajo poleg glavnega razvoda napajanja 6 kV tudi električne mreže z nižjimi napetostmi, poleg tega pa obstajajo tudi naprave za komunikacijo in prenos podatkov po jami in na površino (jamsko telekomunikacijsko omrežje in varnostno tehnološki informacijski sistem), kar je treba vzdrževati po elektro, strojni in rudarski strani.

V letu 2008 je bilo zgrajeno glavno optično omrežje v jami Premogovnika Velenje, ki odpira možnosti prodiranja novih tehnologij v našo jamo. Poleg novih tehnologij optično omrežje omogoča mnogo višjo kapaciteto prenosa podatkov kot dosedanja bakrena omrežja, ki povezujejo naprave, katere bo v prihodnosti nujno potrebno zamenjati s sodobnejšimi.

Pomemben poudarek pri delu v Jamski elektro službi namenjamo zagotavljanju varnosti in zdravja zaposlenih ter zagotavljanju zanesljivega in varnega obratovanja električnih naprav v metanski jami. V ta namen izvajamo redne periodične preglede naprav, naprave remontiramo v elektroremontni delavnici podjetja HTZ Velenje, ki je usposobljena za popravilo in vzdrževanje naprav v protieksplozijski zaščiti, zaposleni v Jamski elektro službi pa se redno usposabljajo za varno delo v jami in za montažo ter vzdrževanje naprav v protieksplozijski zaščiti.

Jamska elektro služba je razdeljena na dva dela:

• Jamsko elektro službo, ki jo sestavljajo elektromontaža, dežurstvo in vzdrževanje ter 
• enoto OUTN SM 3J J3 – elektrodel, ki je organizacijsko del podjetja HTZ Velenje.

Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas