SKUPINA PV

Zaposleni v PV podpirajo zasavske kamerade


Knapi in drugi zaposleni v Skupini Premogovnik Velenje so za stavkajoče zasavske kamerade zbrali več kot 400 malic

Pred vhodom v jamo Rudnika Trbovlje-Hrastnik (Savski rov)

Velenjske knape je pričakal Anton Lisec, vodja stavkovnega odbora v RTH.

Pridne knapovske roke ...

... so hitro spravile malice v jamo.

Gremo v jamo

Kameradi

Veselje ob srečanju velenjskih in zasavskih knapov je bilo nepopisno.

Stavkovne zahteve

Tudi zaposleni zunaj jame so dobili malico.
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas