SKUPINA PV

Podelitev priznanj jubilantkam in jubilantom v Skupini PV


Pride čas, ko se ozremo na prehojeno pot, v katero so vtisnjene naše sledi.

Svoje sledi so v Skupini Premogovnik Velenje pustili tudi letošnji jubilantke in jubilanti premogovnika in hčerinskih družb.

Za njihov doprinos smo se jim zahvalili na slovesnosti, ki smo jo pripravili 20. septembra 2014 v Glasbeni šoli Frana Koruna Koželjskega Velenje.

Prisotne je nagovoril član Uprave Boris Štefančič.

Jubilantom Jamske reševalne čete je čestitke izrekel vodja Službe za varnost in zdravje pri delu in JRS mag. Bogdan Makovšek.

V zahvalo za doprinos, sooblikovanje podobe ter razvoj premogovnika in hčerinskih družb

so priznanja in spominsko darilo najprej prejeli jubilantke in jubilanti za 20 let dela v Skupini PV.

Bronaste rudarske svetilke so prejeli jubilantke in jubilanti za 10 let skupne delovne dobe.

Za 20 let skupne delovne dobe so jubilantke in jubilanti prejeli srebrne rudarske svetilke.

Svetilke smo podelili tudi za dve desetletji in pol skupne delovne dobe.

Zlate rudarske svetilke so prejeli tudi sodelavke in sodelavci, ki v tem letu beležijo 30 let delovne dobe.

Slavnostni dogodek so popestrili člani Harmonikarskega orkestra Barbara Premogovnika Velenje.
  
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas