SKUPINA PV

Priznanja za najboljše inovacije SAŠA regije v letu 2013


V torek, 3. junija 2014, je v atriju Osnovne šole Nazarje potekala slavnostna podelitev priznanj najboljšim inovatorjem v SAŠA regiji v letu 2013.

Med najboljšimi so tudi inovacije Premogovnika Velenje in njegove hčerinske družbe HTZ Velenje.

Dve zlati in tri srebrna priznanja so potrditev, da se v podjetju zavedamo, da je inovativnost ključ do uspeha.

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica je letos v ocenjevanje prejela štirinajst predlogov iz devetih podjetij,

podelila pa osem zlatih in šest srebrnih priznanj.

Uvodoma sta prisotne nagovorila dr. Cvetka Tinauer, predsednica Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice,

in mag. Samo Hribar Milič, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije.

Strokovnjak na področju inovacij Andrej Pompe pa je predstavil skrivnosti inovativnega uma.

Rezultate ocenjevanja inovacij za leto 2013 je predstavil predsednik Komisije za ocenjevanje inovacij pri SŠGZ Bojan Stropnik.

Županja Občine Nazarje Majda Podkrižnik

Nosilci z zlatom nagrajene inovacije Premogovnika Velenje Avtomatizacija glavnih jamskih črpališč na k. –130 in k. –41,5

Nosilec s srebrom nagrajene inovacije Premogovnika Velenje Alarmiranje izrivov in izbruhov plina na odkopih s podžupanom MO Velenje dr. Žerdinom.

Nosilci s srebrom nagrajene inovacije Premogovnika Velenje Načrt obrambe in reševanja v realnem času NOIR.

Nosilci z zlatom nagrajene inovacije HTZ Velenje Naprava za denitrifikacijo pitne vode.

Nosilci s srebrom nagrajene inovacije HTZ Velenje Izvajanje servisnih posegov s pomočjo pametnih telefonov in QR-kode.

V kulturnem programu so nastopili učenci Osnovne šole Nazarje in tamkajšnje glasbene šole.
   
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas