SKUPINA PV

Obisk generalnega direktorja HSE Blaža Košoroka


Premogovnik Velenje in njegove hčerinske družbe je 15. februarja 2013 obiskal generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne Blaž Košorok.

Vodstvo podjetja mu je predstavilo projektne in razvojne aktivnosti ter delovanje podjetja na tujih trgih,

svoj obisk pa je nadaljeval z ogledom hčerinskih podjetij.

Generalnega direktorja HSE je sprejel dr. Milan Medved, predsednik Uprave Premogovnika Velenje, s sodelavci.

»S ponosom in z velikim zadovoljstvom opazujem rast celotne Skupine, saj se ne ustrašimo niti najzahtevnejših projektov," je dejal dr. Medved.

Razvojno-raziskovalno dejavnost Premogovnika in delovanje na tujih trgih je predstavil pomočnik predsednika Uprave mag. Ludvik Golob:

»Razvojno dejavnost vodimo preko programskih nalog, trenutno jih je 19 v izvajanju, lani smo končali tri, letos že pet."

Mag. Golob je udeležence seznanil tudi s stanjem in potencialom zunanjih rudarskih programov.

Razvoj jam Premogovnika Velenje, proizvodnjo, toplotno in kurilno vrednost v obdobju med letoma 2013 in 2022 je predstavil vodja Tehničnih služb mag. Bojan Lajlar.

Blaž Košorok je pohvalil razvojno naravnane projekte Skupine Premogovnik Velenje in sodelovanje družb na tujih trgih.

Izpostavil je dobro partnerstvo z različnimi institucijami kot primer dobre prakse, »na katero smo vsi skupaj lahko ponosni«.

Poudaril je, da »delovanje Premogovnika Velenje v tujini že zdaj dobro poteka, treba bi ga bilo le še dodatno spodbuditi, da bi bilo podobnih poslov še več.

»Znanje imate, storitve in produkte pa je potrebno začeti še intenzivneje prodajati.«

V nadaljevanju si je generalni direktor HSE ogledal še remontne delavnice in delavnice zaščitnih sredstev HTZ,

jašek NOP II ter zunanji del Muzeja premogovništva Slovenije.

Obiskal je tudi družbo PV Invest, Kamnolom Paka in Betonarno podjetja RGP.
   
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas