SKUPINA PV

Mednarodna energetska konferenca EnRe


20. in 21. junija 2013 se je v Velenju v prostorih Gaudeamusa odvijala Mednarodna konferenca s področja energetike EnRe.

Ugledni domači in tuji strokovnjaki, med njimi tudi s Premogovnika Velenje,

so v okviru vodilne teme pod naslovom Slovenska energetika v luči smernic EU razjasnili marsikatero dilemo,

odprli nova vprašanja in izmenjali svoje izkušnje.

V uvodu plenarnega dela zasedanja sta se predstavila mlada Velenjčana Jure in Miha Smirnov Oštir.

Pozdravne nagovore so imeli Bojan Kontič, župan Mestne občine Velenje,

prof. dr. Danijel Rebolj, rektor Univerze v Mariboru,

mag. Bojan Kumer, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, in

Blaž Košorok, generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne.

Prof. dr. Rafael Mihalič iz Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je predstavil zamenjavo fosilnih goriv z vetrom in soncem.

Predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved je spregovoril o premogu, kot pomembnem energetskem viru tudi v 21. stoletju.

Svoj pogled na izkoriščanje virov energije v Sloveniji je predstavil tudi Peter Dermol, direktor Termoelektrarne Šoštanj.

Marjan Eberlinc, direktor družbe Plinovodi, je spregovoril o razvojnih vidikih oskrbe z zemeljskim plinom v Sloveniji.

Vlogo jedrske opcije v Sloveniji je predstavil predstavnik družbe GEN Energija.

Referat »Uresničevanje določil Načrta za doseganje ciljnega deleža energije iz obnovljivih virov v končni porabi energije do leta 2020" je predstavil direktor Inštituta za raziskave v energetiki, ekologiji in tehnologiji.

Kako deluje elektroenergetski sistem z vidika vključevanja obnovljivih virov energije, nas je poučil dr. Boris Žitnik, direktor Elektroinštituta Milana Vidmarja.

Sledili so še referati HSE, mariborske Fakultete za energetiko in Visoke šole za varstvo okolja v Velenju.

V okviru konference so organizatorji pripravili tudi okroglo mizo

»Razvoj evropskih energetskih trgov; podoba po letu 2014«.

Za konec prvega dneva konference smo v Muzeju premogovništva Slovenije pripravili svečani sprejem s koncertom.

Delovanje Premogovnika Velenje, uspehe in načrte za prihodnost je predstavil predsednik Uprave dr. Milan Medved,

ki je članom organizacijskega odbora podaril ploščice iz ksilita.

Dekan Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru izr. prof. dr. Bojan Štumberger je predstavil prenos znanja iz energetike v prakso.

Prisotne je nagovorila tudi Milena Pečovnik, direktorica velenjske Visoke šole za varstvo okolja.

Konferenca EnRe je študente spodbudila k podjetniškemu razmišljanju. Oceno komisije le teh je podal izr. prof. dr. Jurij Avsec iz Fakultete za energetiko.

Komisijo je najbolj prepričala ideja Domna Kavška z naslovom Univerzalno zračno plovilo 2013.

S pripravo poslovnega načrta z naslovom Starotipske lesene energetsko učinkovite hiše se je izkazal Renato Strojko.

Za prijetno vzdušje so poskrbeli člani Rudarskega okteta Velenje.
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas