SKUPINA PV

Na SKOJ-u predstavili projekt Knapi 2013


Projekt Knapi 2013 so v Slovenskem društvu za odnose z javnostmi izbrali kot odličen primer iz prakse oz. prispevek k najboljšim komunikacijskim izkušnjam minulega leta za predstavitev na konferenci.

S projektom, ki ga je v Portorožu predstavila vodja Službe za odnose z javnostmi SPV Tadeja Jegrišnik, smo želeli medijem in širši javnosti na edinstven način sporočiti, da smo pripravljeni na proizvodnjo premoga še vse do leta 2054.

Fotografije rudarjev v spodnjicah s pomenljivimi napisi smo uporabili za stenski koledar Knapi 2013, ki je vključeval tudi dobrodelno noto.

Za posredovanje sporočila smo izbrali zelo inovativen PR-pristop.

S predstavljenim projektom smo vzbudili povečano zanimanje medijev in splošne javnosti ter sporočili, da imamo dovolj zalog premoga.

Promovirali smo nastajajočo blagovno znamko Vražje gate ter poudarili družbeno odgovornost in dobrodelnost.
  
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas