SKUPINA PV

Redno letno testiranje jamskih reševalcev


Tretjo nedeljo v septembru so se na velenjskem mestnem stadionu zbrali jamski reševalci velenjskega Premogovnika.

Da so se telesa v mrzlem jutru dobro ogrela, sta poskrbela tek

in telovadba pod vodstvom vodje Službe za varnost in zdravje pri delu mag. Bogdana Makovška.

Testiranje fizičnih zmogljivosti je zajemalo Cooperjev test (12-minutni tek),

skok v daljino iz mesta,

met krogle in

met diska.

Drugi del preverjanja, organiziran na malem igrišču z umetno travo, je zajemal tekmovanja v različnih spretnostih –

nameščanje izolacijskih reševalnih aparatov tip BG-4,

preizkus iz znanja prve pomoči (oskrba in transport ponesrečencev),

izdelavo lesenega podboja,

vlečenje vrvi in

igro boj med dvema ognjema.
  
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas