SKUPINA PV

Upokojenci SPV so se družili na občnem zboru


280 članov in članic Kluba upokojencev Skupine Premogovnik Velenje se je udeležilo 6. občnega zbora,

ki je bil 26. marca v dvorani Doma kulture v Velenju.

Obravnavali in sprejeli so poročilo o delu in zaključni račun za leto 2012 ter program dela in finančni načrt za leto 2013.

O aktivnostih v minulem letu je poročal predsednik Kluba Pavel Župevc.

Član Uprave PV dr. Vladimir Malenković je predstavil delovanje Skupine PV v minulem letu in načrte za leto 2013.

K dobremu razpoloženju je pripomogla tudi skupina Gadi.

Klub upokojencev Skupine Premogovnik Velenje, ki je bil ustanovljen 10. decembra 2007, ima že 1.319 članov.

Njegovi nameni so poleg združevanja vseh upokojencev, ki so bili kadarkoli zaposleni v eni od družb Skupine PV,

tudi druženje in sodelovanje v različnih dejavnostih ter negovanje rudarske tradicije.

Članstvo v Klubu nudi tudi številne ugodnosti.

Med drugim so upokojenci lahko člani Športnega društva SPV in tako uporabljajo ugodnejšo ponudbo rekreacije.
 
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas