SKUPINA PV

Zagon nove dizelske lokomotive Scharf


V Premogovniku Velenje smo v centralni remizi zagnali novo visečo dizel lokomotivo Scharf, dolžine 37 metrov.

Z nabavo novih lokomotiv Scharf tipa DZ 1800 se je bistveno povečala zmogljivost in zanesljivost transporta materiala in ljudi.

Direktor Premogovnika dr. Medved je dejal, da je stalno posodabljanje voznega parka pomembno za nemoteno odvijanje poslovnega procesa.

Nove lokomotive so varnejše, enostavnejše in močnejše.

Dostop pri vzdrževalnih in servisnih delih je lažji.

Kabine so večje in udobnejše ter opremljene za medsebojno komunikacijo.

Lokomotiva je izdelana in certificirana za uporabo in obratovanje v rudnikih s prisotnostjo metana do 1,5%.

Za prevoz materiala in opreme so vgrajene 4 dvižne grede s skupno nosilnostjo 21 ton.
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas