SKUPINA PV

14. Strateška konferenca Skupine Premogovnik Velenje


14. Strateška konferenca Skupine Premogovnik Velenje je potekala 10. in 11. marca in je bila razdeljena v dva dela.

Prvi dan smo namenili aktualnim razvojnim projektom - izgradnja jaška NOP 2, čiste premogovne tehnologije, izdelava etažnih prog, odkopi,

obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije, ekologija, kadri, inovacijska dejavnost, razpisi itd.

Drugi dan je bil namenjen pregledu razvojnih načrtov družb znotraj Skupine ter je zajemal poslovanje v letu 2010 in poslovni načrt za 2011.

Ta del konference smo namenili predvsem novim programom in razvojnim projektom, ki prinašajo prihodke na trgih izven prodaje premoga.

Letošnja konferenca je imela velik poudarek na aktivnostih, ki bodo doprinesle k preživetju dokaj zahtevnega leta 2011.

Doseganje izhodiščne ciljne cene 2,25 EUR/GJ v letu 2015 je naša obveza, ki bo omogočila odkopavanje premoga in s tem nova delovna mesta do leta 2054.

Razvojni projekti so usmerjeni v racionalizacijo proizvodnega procesa, zniževanje stroškov in pridobivanja višjih prihodkov izven dejavnosti premoga.

Direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved je dejal, da morajo biti hčerinska podjetja sama sposobna investirati svoj razvoj.

Pooblaščena revizorka družbe Deloitte revizija d. o. o. mag. Barbara Žibret Kralj je predalavala na temo revizija.

"Uspešno reševanje ugovorov kot pomemben člen pri načrtovanju pospeševanja in povečanja prodaje" pa je predstavil Aleksander Debevec s. p., poslovno sodelovanje.
 
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas