SKUPINA PV

Duh udarništva v Premogovniku Velenje še vedno živi


V Premogovniku Velenje smo se odločili, da nadaljujemo s tradicijo prostovoljstva in udarništva.

V soboto, 14. maja 2011, smo organizirali skupno prostovoljno udarniško akcijo vseh zaposlenih iz Premogovnika Velenje

ter hčerinskih družb HTZ Velenje, PV Invest, RGP in Gost.

Uspešne udarniške akcije se je udeležilo okoli 1.600 zaposlenih.

V preteklosti smo že večkrat dokazali, da so pri nas vrednote, kot sta tovarištvo in pripadnost, še vedno žive.

Vodja Proizvodnega področja in glavni tehnični vodja Ivan Pohorec je poudaril, da je pomembno to, da je akcija minila brez nezgod.

Na obeh odkopih je bila ta dan dosežena proizvodnja v višini 12.340 ton premoga.

Izdelanih je bilo 37,2 metra novih prog, urejene so bile separatne vode,

izvedena je bila demontaža odvoza konstrukcije idr.

Prepričanje, da lahko s skupnimi prizadevanji veliko dosežemo, se je tudi tokrat izkazalo za upravičeno.

Nesebično sodelovanje vseh sodelujočih v akciji je tudi tokrat prineslo dobre rezultate.

Zaposleni v strokovnih službah so delo opravljali v okviru svojih služb ali

pa so pomagali pri urejanju okolice.

Direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved je obiskal nekatera najbolj oddaljena delovišča v jami.

Direktor se je v svojem govoru zahvalil vsem, ki so v udarniški akciji sodelovali. Po delu ni skrival zadovoljstva.

Prihod rudarjev iz jame je z zvoki pospremil Harmonikarski orkester Barbara Premogovnika Velenje.

Z delom smo znova dokazali, da povezanost v Premogovniku Velenje še vedno obstaja.

V preteklosti smo solidarnost večkrat dokazali s tem, da smo organizirali udarniške akcije, ki smo jih namenili pomoči potrebnim.

Med udarniško akcijo je bilo nekajkrat slišati: "Enkrat pa lahko tudi mi naredimo nekaj za svoje podjetje!"
 
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas