SKUPINA PV

Taktična vaja v Premogovniku Velenje


V oktobru, mesecu požarne varnosti, smo v Premogovniku Velenje tudi letos izvedli taktično vajo.

Vaja je potekala v sredo, 12. oktobra 2011.

Njena predpostavka je bil požar zaradi vžiga odpadnega olja v skladišču z odpadnim oljem in gradbenim materialom

na objektu novega jaška NOP II na območju Novih Prelog v Velenju.

Namen vaje je bilo preveriti delovanje gasilskih enot Premogovnika Velenje in PGD Velenje ob nastanku požara,

usposobiti vodjo intervencije za poveljevanje in vodenje v intervencijah pri gašenju požara, spoznavanje opreme obeh gasilskih enot in objektov na območju jaška NOP II z okolico,

preizkus hidrantnega omrežja v okolici objekta ter preverjanje ukrepanja varnostnikov HTZ Velenje v primeru izrednih razmer.

Zadovoljstvo ob uspešno izvedeni vaji je izrazil tudi direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved.

Premogovnik Velenje ima poleg dobro izurjene jamske reševalne čete, ki skrbi za varnost zaposlenih v primeru neljubih dogodkov v podzemnih prostorih rudnika,

tudi dobro izurjeno gasilsko moštvo, kar je za varnost in uspešno delovanje podjetja nujno potrebno.

Premogovnik Velenje potrebuje kvalitetno in dobro opremljeno gasilsko enoto, ki v primeru potrebe zna in zmore posredovati,

zato se člani PIGD PV redno izobražujejo na gasilskih tečajih in usposabljanjih.

Vodja intervencije pri PIGD Premogovnika Velenje Robi Rotovnik je povedal, da je v vaji sodelovalo 12 članov PIGD in 7 članov PGD Velenje.

Korenine premogovniškega gasilstva segajo v leto 1932, ko je bilo ustanovljeno Gasilsko društvo Rudnika Velenje, ki se je leta 1948 preimenovalo v Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo.

Ker je taktična vaja potekala v času, ko je na območju Novih Prelog povečan promet, so z njo preverili tudi sodelovanje voznikov ob nastanku izrednih razmer.
 
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas