SKUPINA PV

RGP za Slovenske železnice uspešno sanira predore


Hčerinska družba Premogovnika Velenje RGP že od leta 2009 uspešno izvaja dela na področju sanacije predorov in prepustov Slovenskih železnic.

Posamezni tehnološki postopki so bili v Sloveniji izvedeni prvič, še posebej tehnološki postopek nanosa hidroizolacij.

Bogate izkušnje družbe RGP na področju izgradnje vseh vrst podzemnih objektov v zahtevnih geomehanskih pogojih in velikih globinah so pripomogle k uspešni izvedbi sanacije železniških predorov na relaciji Ljubljana-Sežana.

Predori so v uporabi že vse od leta 1857, zato je zaradi dotrajanosti bilo potrebno opraviti številna dela. RGP je pridobil tudi posel pri sanaciji številnih prepustov na odseku Divača¬-Koper.

V letošnjem letu so tako sanirali že več kot 15 prepustov.
   
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas