SKUPINA PV

Novinarska konferenca - Predstavljeni podatki s področja energetike, ekologije in zdravstva


10. julija je MO Velenje v Vili Bianci pripravila novinarsko konferenco, na kateri so sogovorniki kot odgovor na aktualne javne razprave predstavili nekaj informacij s področja energetike, ekologije in zdravstva v Šaleški dolini.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je povedal, da so novinarsko konferenco pripravili zaradi številnih govoric in napačnih ter zavajajočih trditev o kvaliteti bivanja v Šaleški dolini.

Če bi podatki o vplivih na zdravje in posledični umrljivosti v primeru delovanja bloka 6 TEŠ, ki jih je objavila organizacija Greenpeace, držali, bi bilo po besedah župana to naravnost grozljivo.

Dejal je: »Nismo neumni, da bi sami zniževali kvaliteto življenja, kaj šele, da bi si želeli objekta, ki bi tako škodljivo vplival na naše zdravje. Blok 6 TEŠ bo izboljšal bivalne pogoje v naši dolini.«

Kontič je predstavil tudi aktivnosti velenjske občinske uprave na področju spremljanja kakovosti zraka.

Dodal je, da nikakor ne podcenjuje nobenega mnenja ali ugotovitev, zdi pa se mu razumno zaupati strokovnjakom, ki delajo in živijo v tem okolju.

»Premogovnik Velenje je družbeno in okoljsko odgovorno podjetje, ki ves čas v okolje, v katerem deluje, tudi vlaga," je prisotne seznanila Irena Podgoršek, pooblaščenka za okolje PV.

Na okoljskih področjih, kjer je premogovnik prepoznal vplive na okolje, so bili vzpostavljeni monitoringi.

Za potrebe izvajanje monitoringov ima Premogovnik izdelan poseben rudarski projekt iz leta 2005 z naslovom Izvajanje monitoringa o vplivih rudarskih del Premogovnika Velenje na okolje.

Mag. Marko Mavec, direktor inštituta ERICo, je povedal, da inštitut letos praznuje dvajseto obletnico. To je hkrati petindvajsetletnica ekoloških raziskav v Šaleški dolini.

Darko Menih, župan Občine Šoštanj, je povedal, da so prebivalci Šoštanja zaradi vsega dogajanja v zvezi z blokom 6 TEŠ vedno bolj zaskrbljeni pa tudi prizadeti, da verjamejo v projekt in v to, da jim lahko prinese višjo kvaliteto življenja.

»Iz zapisnika inšpekcijskega nadzora, ki je bil izveden 21. 2. 2012, je razvidno, da Premogovnik Velenje izvaja predpisane ukrepe za zmanjševanje vplivov rudarskih del na okolje in

ukrepe za zagotavljanje varnega in zdravega dela ter izvaja določila Zakona o rudarstvu in na njegovi podlagi izdanih predpisov, ki veljajo za rudarska dela," je še poudarila Podgorškova.
   
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas