SKUPINA PV

Ob mesecu požarne varnosti taktična vaja


V oktobru, mesecu požarne varnosti, so v Premogovniku Velenje tudi letos izvedli taktično vajo na osnovi plana simulacij izrednih razmer,

letnega plana dela Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva PV (PIGD) in Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Velenje s poklicnim jedrom.

Vaja je potekala 18. oktobra 2012.

Njena predpostavka je bila delovna nesreča s požarom na objektu lakirnice HTZ na Novih Prelogah v Velenju in

izlitjem nevarnih snovi v kanalizacijo, z razširitvijo požara na druge objekte na tem območju.

Namen vaje je preveriti delovanje gasilskih enot Premogovnika Velenje in PGD Velenje ob nastanku požara,

usposobiti vodjo intervencije za poveljevanje in vodenje v intervencijah pri gašenju požara,

spoznavanje opreme obeh gasilskih enot in objektov na območju lakirnice HTZ z okolico,

preizkus hidrantnega omrežja v okolici objekta ter preverjanje ukrepanja varnostnikov HTZ Velenje v primeru izrednih razmer.

Vsem sodelujočim se je za uspešno izvedbo vaje zahvalil predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved.

»V Premogovniku Velenje podobne vaje izvajamo vsako leto. S takšnimi aktivnostmi bomo nadaljevali tudi v prihodnje, saj s tem preizkusimo opremo in pripravljenost za tovrstne akcije,« je povedal dr. Medved.

Vodja intervencije in član PIGD PV Drago Javornik je povedal, da je v vaji sodelovalo 31 gasilcev; od tega 20 članov PIGD in 11 članov PGD Velenje.

Marko Frigelj, vodja enote PIGD Velenje, je dejal, da so se vozniki dobro odzvali in da tudi sicer izkušnje kažejo, da vozniki na splošno dajejo prednost intervencijskim vozilom.
 
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas